Jste zde: Úvod >> Výběrové řízení

Výběrové řízení

V současné době probíhá u Městské policie Ostrava výběrové řízení na pozici strážník.

Výběrové řízení na pozici strážník Městské policie Ostrava

Předpokládaný nástup: 01.12.2017
Pracovní smlouva na dobu určitou s tříměsíční zkušební dobou. Po zapracování možnost prodloužení pracovní smlouvy na dobu neurčitou.


Informace pro uchazeče o povolání strážníka naleznete zde.

Žádost o zařazení do výběrového řízení spolu s životopisem, motivačním dopisem a ověřenou kopií dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání musí být doručeny elektronicky na adresu alexandra.boogova@mpostrava.cz nebo v tištěné podobě na adresu:
Městská policie Ostrava
Nemocniční 11/3328
702 00  Moravská Ostrava
(budova Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje tzv. "112")


Výzva k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici asistent prevence kriminality

Statutární město Ostrava - městská policie vyhlašuje výzvu pro výběr kandidátů na pozici „Asistent prevence kriminality“.  

Cílem podpory je umožnit osobám bez pracovního poměru anebo osobám hůře uplatnitelným na trhu práce získání možnosti pracovního uplatnění v oblasti prevence kriminality (zvyšování bezpečnosti a zajišťování veřejného pořádku na území města).

Termín pro podání přihlášky k výběrovému řízení je do 31.10.2017 do 12.00 hod.

Zájemci o tuto pozici naleznou bližší informace, včetně dokladů potřebných k zařazení do výběrového řízen zde.

Přihlášku včetně potřebných dokladů doručí zájemce do stanoveného termínu na úsek personální a platový na adrese:
Městská policie Ostrava
Nemocniční 11/3328
702 00  Moravská Ostrava
(budova Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje tzv. "112")

Pozice asistenta prevence kriminality je od 1.10.2016 do 30.9.2019 financována z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu a rozpočtu statutárního města Ostravy v rámci realizace projektu „Posílení prevence kriminality v Ostravě prostřednictvím asistentů prevence kriminality a multidisciplinárního přístupu“, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0002789“.


Zobraz fotogalerii  
Autor: Michal Maršo   (10.10.2017)

Sdílet na Facebook


Městská policie OSTRAVA, Nemocniční 11/3328
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze s písemným souhlasem Městské policie Ostrava.
© 2009 - 2013 MPO
Šachovnice
[Přihlásit]