Jste zde: Úvod >> „Bezpečně doma“

„Bezpečně doma“

Statutární město Ostrava finančně podpoří projekt s cílem zvýšit pocit bezpečí občanů starších 60 let. Jeho realizace spočívá nejen v poskytování informací o správných návycích vedoucích ke zvýšení bezpečí, ale také v bezplatné instalaci technických zařízení, jako jsou panoramatická kukátka, bezpečnostní řetízky či petlice.

Senioři patří do kategorie zvlášť zranitelných obětí trestných činů, a proto je potřeba jim poskytnou zvýšenou a nepřetržitou péči. Zvyšování povědomí o právech a možnostech z pohledu zákona o obětech trestných činů a bezpečného chování ve vlastním obydlí i na ulici bude realizováno nejen prostřednictvím besed se seniory, pomocí osobních pohovorů či při montážích zařízení, ale také formou preventivně propagačních materiálů nebo zaktivizováním vytipovaných klubů pro seniory. Efektivní provedení se opírá o spolupráci strážníků preventistů, okrskářů, asistentů prevence kriminality i sociálních pracovníků jednotlivých obecních úřadů, jejichž úkolem bude kontaktovat cílovou skupinu občanů s možností zapojení se do projektu.


O technická zařízení si občané mohou zažádat písemně prostřednictvím svého strážníka-okrskáře nebo na sociálním odboru v místě bydliště. Při instalaci pověřený zaměstnanec Městské policie Ostrava se seniory prodiskutuje bezpečné chování doma i venku a upozorní na možná rizika spojená s návštěvami cizích osob v domě.


Bližší informace získáte v pracovních dnech od 08:00 do 15:00 hodin na tel. čísle 720 735 125.

Zobraz fotogalerii  
Autor: Michal Maršo   (12.10.2017)

Sdílet na Facebook


Městská policie OSTRAVA, Nemocniční 11/3328
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze s písemným souhlasem Městské policie Ostrava.
© 2009 - 2013 MPO
Šachovnice
[Přihlásit]