Jste zde: Úvod >> O Městské policii Ostrava

O Městské policii Ostrava

Městská policie Ostrava byla zřízena v roce 1992 v rámci samostatné působnosti statutárního města Ostravy, ale historie četnictva sahá mnohem dále.

Hlavním smyslem fungování městské policie je pracovat pro občany a k jejich prospěchu tak, aby mohli žít klidný a spokojený život v našem městě a především byla zajištěna jejich bezpečnost.

Městská policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku:

- přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku

- dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití

- dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce

- podílí se v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu  na pozemních komunikacích

- podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění  stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení

- podílí se na prevenci kriminality v obci

- provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci

- odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce

- poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání údaje o obecní policii

Zobraz fotogalerii  
Autor: Ing. Michaela Michnová   (26.02.2016)

Sdílet na Facebook


Městská policie OSTRAVA, Nemocniční 11/3328
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze s písemným souhlasem Městské policie Ostrava.
© 2009 - 2013 MPO
Šachovnice
[Přihlásit]